torsdag 31. mars 2011

Synd med vêrmeldingar som lyg

Det vart verken regn eller sterk vind/bylgjer i kveld, så leiaren vurderer å ikkje tru på verken yr.no eller storm.no heretter. Faktisk hadde det vore ein prima padlekveld i dag.

Novel, som einsleg sjel på Sveholmen vart likevel godt over halve Havstril-flåten innsett med 303-godmiddel.

Til alle som lånar utstyr: Hugs at det skal spylast/vaskast med ferskvatn. Det var to båtar som tydlegvis ikkje hadde fått rett handsaming sist dei var ute!

mandag 28. mars 2011

Sveholmen kl 18:30

Det vert ikkje fellespadling torsdag. I staden vert det dugnad i naustet, kall det gjerne vårpussen på klubbkajakkane. Møt opp!

Sju på tur

Godt oppmøte, fine forhold og leik i diverse tidevasstraumar.


Det ver rett og slett kos i Heimarkpollen torsdag, for sju padlarar.

tirsdag 22. mars 2011

Vassverket, Kjempefaret kl 18, torsdag

Me padlar i favorittpollen på, Heimarkpollen, torsdag klokka 18. Møt opp slik at me kjem oss på vatnet så snart som mogleg. Spørsmål kan rettast Trond Hagenes 988 74 253.

mandag 21. mars 2011

Naturstiløype

Havstril padleklubb vurderer å laga ei slags Geo cache/naturstiløype med postar kring på øyar, holmar og skjer kring i Austevoll. Har du tips om gode lokalitetar for ein post (litt som ein orienteringspost), ta gjerne kontakt med oss, eller kommenter under.

torsdag 17. mars 2011

Kaldt, men godt

Vêret sette nok sin avgrensing på oppmøtet, men tre havstrilat trossa kuldebiten tok tok seg ein liten tur rundt Kvaløy, og gjorde sitt beste for å finna seg tilrette i kajakkane etter ein altfor langt vinteropphald.

Neste veke padlar me i Heimarkpollen. Oppmøte blir kl 18, men kor det blir frå ser me an til tysdag. Sjekk heimesida!

tirsdag 15. mars 2011

Straumpadlekurs med Lidun

Set av torsdag 2. juni, Kristi himmelfartsdag, til straumpadlekurs med Lidun Hareide. Her tek me straumen i Heimarkpollen som utgangspunkt for nokre timar med teknikk sett ut i livet - applied skills, som britane ville sagt.

Kostnad og tidspunkt (her må me lesa tidevasstabellen) kjem me attende med på eit seinare tidspunkt.

søndag 13. mars 2011

Fyrste klubbpadling torsdag

Det vert torsdagspadling kl 18 med avgang frå Sveholmen. Ver ute i tide, slik at me får utbytte før natta snik seg på.

torsdag 3. mars 2011

Forfallsdato kontigent

Leiaren er noko forseinka å senda ut medlemskortgiroane, og det kan difor verka noko frekt med forfattsdato allereie den 15. mars. Det er flott om De betalar innan den datoen, men me ser absolutt i nåde til dei som ynkjer å vera ei veke eller to etter forfallsdatoen med å betala.