fredag 27. april 2012

Fint i regnet


Underleg kor lite regn betyr når du sit i kajakken iført tørrdrakt. Harde kjerne (minus ei sjel eller to) på tur i går. Terpa styretak under kyndig rettleiing frå Eivind M., her er Renate i ferd med å gjenomføra kajakkens svar på telemarksving.

lørdag 21. april 2012

Padling frå Sveholmen fyrstkomande torsdag

Me padlar frå Sveholmen fyrstkomande torsdag klokka 19. Møt opp litt i førekant. Me har eit par tørrdrakter til utlån for dei som ikkje eig sjølve. Gje ein SMS på tlf 988 74 253 om du vil vera med og dersom du treng tørrdrakt.

Ny padle-DVD på biblioteket

Havstril har gitt ein ny padlefilm til Austevoll folkebibliotek. Det er den andre DVD-en instruksjonsserien til skotske Gordon Brown. Skjønar du engelsk med litt tjukk skotsk dialekt er dette ein flott instruksjonsvideo, som har fokus på tryggleik. Merk dog at konservative britar ikkje alltid nyttar hjelm der dei heilt klart burde. I tillegg til denne DVD-en finst det ei dryg handfull andre DVD-ar å låna på temaet havpadling på bibilioteket.

tirsdag 17. april 2012

Ingen padling denne veka

I mangel på tilgjengelege aktivitetsleiarar vert det ingen organisert padling denne torsdagen.

mandag 2. april 2012

Litt kontigentinfo...

I år sender me ut hovuddelen av kontigentbreva med forfall 30. april, ungdoms- og familiekontigentane og medlemsinfo og medlemskort til nye medlemmar med forfall 15. mai.

Dei som ynskjer å seia opp medlemsskapet gjer oss eit stor teneste ved å senda oss ein e-post på info@havstrilpadleklubb.no eller SMS på 988 74 253. Med eige namn i SMS-en sjølvsagt :-)