fredag 29. juli 2011

Framgang på klubbhuset

Framgang med arbeidet på Sveholmen. Undervassjegarane er i gang med arbeiet. havstril si oppgåve vert å leggja ned varmekablar og støypa golvet. Kjem attende med info om når etterkvart.

Fint i byljene

Under mottoet, eitt bilete seier meir enn 1000 ord. Flotte tilhøve for å leika seg i bylgjene i går.

onsdag 27. juli 2011

Padlar frå Sveholmen

Torsdagspadling i morgon. Oppmøte litt før 19 på Sveholmen. Truleg over mot Kalve, Bakkasund etc.

mandag 25. juli 2011

Jentesamling på Sveholmen 3. - 4. september

Norges padleforbund, NPF, arrangerer jentesamling på Sveholmen i vakre Austevoll 3. - 4. september. Jentesatsinga til NPF er ein lekk i arbeidet med å få inspirere fleire jenter til å padla på høgare nivå, og samlinga vert leia av to av NPF sine kvinnelege vegleiarar, Anita Henriksen og Lidun Hareide. På samlinga blir det halde NPF grunnkurs og NPF teknikkurs.

Me søv i telt og lagar middag på fellesgrillen, så ta med grillmat og brødmat. Det er butikk i Bakkasund, fem minutt med bil frå Sveholmen, og det er drikkevatn og enkle toalett på området.
Dersom du treng å leige kajakk og utstyr, ta kontakt med Havstril padleklubb <info@havstrilpadleklubb.no>

Påmelding via denne lenken.

Velkommen på samling!

torsdag 21. juli 2011

Minnar om ny Facebook-side

Me har fått ny side på Facebook - bli medlem og få invitasjonar etc rett til innboksen din. Hyperlink.

Fitjarturen avlyst

Det vart for lita interesse for turen til Fitjar, som dermed vart kansellert. Me kjem likevel truleg attende med mellom anna dagstur ei helg + overnattingstur i august. Wrach this space, som dei seier over there!

mandag 18. juli 2011

Treng fleire påmelde til Fitjarøyane

Overnattingstur til helgja? Kjentmann Eivind Møgster melder at han treng fleire deltakarar til turen til Fitjarøyane med innlagt overnatting. Ring Eivind (ikkje send melding til dette nummeret) 932 19 866 innan onsdag viss du vil vera med.

onsdag 13. juli 2011

bilete av nyebåten

Her kjem eit nyebåten til Havstril, som får namnet "Furen II". Han er kjøpt frå Yst Ute. Me takkar Lidun Hareide for transporten, og gler oss til å prøva han.

mandag 11. juli 2011

Endå ein ny kajakk i flåten

Me skiftar ut tre plastkajakkar i Havstril-flåten, med ein ny Arrow Play frå Yst Ute. Kajakken kjem på plass i naustet i løpet av veka - mest truleg.

Vår kajakk får fargane som den øvst på bilete. Meir info kjem i løpet av veka.

Kajakkane me kvittar oss med er Boreal Design Inukshuk, Boreal Design Sedna og Current Design Sirocco - alle blant dei aller minst brukte i flåten vår.

søndag 10. juli 2011

Overnattingstur til Fitjarøyane

Melding frå Eivind Møgster:  Tanken min var å organisera ein liten tur no i sommar, slik at vi overnattet i telt på turen. Turen er tenkt til Fitjarøyene, der det er heilt nydeleg (me tek ferja over, og setter ut i frå Fitjar sentrum). Har og funn nokre perler her i Austevoll som kan vera aktuelle.

Tanken var å leggja turen i helgen rundt den 23 juli. Om nokon har lyst å bli med på turen så send meg ei meldinge eller ring på mobil 93219866. Og sjølvsagt berre spør om det er noko du lurer på. Om me blir en fin liten gjeng så kjører vi igang turen.

Eivind Møgster som liker seg så godt i Fitjarøyene.


torsdag 7. juli 2011

Medlem nummer 100!

I same veka padleklubben fyller fem år, noterte me oss og for betalande medlem nummer 100 i eitt og same kalenderår. Dette skjedde under kurs på Sveholmen i kveld, torsdag!

Kven den heldige medlemmen er, avgjer me i ei trekning. Vedkommande kan sjølvsagt venta seg ei overrasking i ein eller annan form!

Blikk frå aktivitetar

Siste vekene har me ikkje oppdatert mykje om klubbaktivitetane våre på heimeside eller blogg.

Me hadde ein kjempeflott og minnerik tur til Møkster frå nordre Selbjørn ein sundag for nokre veker sidan, med innlagt grillstogg på Risøya. Flott vêr, men nokså krevande kryssingar av dei opne strekka mellom Lunnøy og Litlakalsøy og Selbjørn.


Torsdag denne veka hadde me introkurs ved Sveholmen, med ei flink gruppe.

søndag 3. juli 2011

Utstyr reservert

Alt klubbutstyr er reservert fyrstkomande torsdag frå kl 18:30 - 23:00. Denne torsdagen vert det heller ingen torsdagspadling - men føl med på facebookgruppa vår og her - for det kan dukka opp padlingar andre dagar no i ferietida!

Teknikkurs med Morten Nyborg

Dato: 30. - 31. juli 2011.
Instruktør: Morten Nyborg, Haugesund KK
Innhald kan du lesa her.
Kostnad: 2000 NOK (inkludert eventuelt påbygging til grunnkurs frå introkurs, vert gjeve på førehand).
Påmeldinging mail eller SMS til 988 74 253

fredag 1. juli 2011

Ny kajakk i flåten

Møt "Kaggen" NDK Romany. Havstrils nye klubbkajakk.