fredag 16. mars 2012

Årsmøtet: Nytt styre på plass og lærerikt om skilting

Det vart aldri dei store sverdslaga på årsmøtet i Havstril padleklubb. Rekneskap, budsjett og andre formalitetar gjekk greitt. Nytt styre i 2012 vert som fylgjer: Trond Hagenes (leiar), Eivind Møgster (nestleiar), Ingunn Berge Vik (medlem og utsending til Austevoll idrettsråd) og Geir Bergflødt (medlem). Varamedlemmar er Inger Uglenes og Rune Hervøy - sistnemde etter benkeforslag.

Det var relativt lågt oppmøte, med berre seks stemmeføre, men me fekk mykje ut av møtet, mellom anna for dei Kyrre Flotve informerte breitt om standardisering av turløyper for kajakksporten og infotavler for desse løypene. Havstril vonar at minst ei slik padletavle kjem opp i Austevoll i løpet av 2012.

Kyrre heldt òg eit flott føredrag om padleturar på sørpissen av Grønland, der irrgrønt gras, flått hav og ditto himmel er heilt kvardagsleg. Kyrre sitt vesle reisebyrå arrangerer turar til det som i si tid var Eirik Raude sitt rike. Mange flotte bilete av storslått natur.

– Sør-Grønland er som Fjord-Noreg på steroidar, sa Kyrre til dei dryge handfulla havstrilar.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar