mandag 2. april 2012

Litt kontigentinfo...

I år sender me ut hovuddelen av kontigentbreva med forfall 30. april, ungdoms- og familiekontigentane og medlemsinfo og medlemskort til nye medlemmar med forfall 15. mai.

Dei som ynskjer å seia opp medlemsskapet gjer oss eit stor teneste ved å senda oss ein e-post på info@havstrilpadleklubb.no eller SMS på 988 74 253. Med eige namn i SMS-en sjølvsagt :-)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar