tirsdag 29. mai 2012

Koseleg cruising

Sjeldan det er såpass mykje solblikk som torsdag i førre veke. Me kunne lett ha padla langt til havs, men sa oss nøgde etter å ha padla bort til Breibogen og Hamnene på nordsida av Storekalsøy. Seinare i sommar må me prøva oss på ein Storekalsøy rundt-seanse når vêret tillet det.

Denne veka vert det ikkje ordinær torsdagspadling, men i staden reindyrka UNG-padling på torsdagen.

Det skal ikkje utelukkast at det likevel vert ein seniorpadling, sidan klubben sist helg fekk seg to nye godkjende aktivitetsleiarar i Rune Hevrøy og Renate M. Klepsvik.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar