torsdag 3. januar 2013

10 000 frå kraftlaget

Havstril pk er tilgodesett med heile 10 000 kroner frå Austevoll kraftlag. Pengane vert nytta til tiltak retta spesielt mot ungdomssatsinga vår. Me takkar for støtta!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar