fredag 10. juni 2011

Fellestinging frå Wales

Ny tørrdrakt, vest eller årer? Anna utsyr? Me dreg i gang ein fellestinging frå Up and Underi Cardiff, Wales. Sjekk ut denne sida for Palm-utstyr, og gje attendemelding til havstril@gmail.com innan fredag 17. juni viss du vil tinga noko utstyr. Prisane vil liggje på om lag 60 prosent av norsk nivå.

Werner si heimeside.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar