fredag 17. juni 2011

Fin tur, torsdag òg

Seks padlarar, fire havstrilar og to havstrilar in-spe, padla torsdagen. I den næraste framtida nedprioritererer me å skriva om torsdagspadlingane, men padla gjer me likevel. Følg med på bloggen om kvar turane går frå, eller bli medlem i havstril-gruppa på Facebook og får direkte invitasjon.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar