torsdag 21. mars 2013

Skifte av tak på klubbhus i gang

Taket på klubbhuset vårt er i ferd med å verta skifta. Dette var eit viktig ledd for oss i samband med å overta bygget no i vår. Det kjem eige sak om dette på årsmøtet etter påske.

Det er Bergen og omland friluftsråd som eig bygget, og me får etter alt å dømma bruksrett i 40 år. Ei god avtale.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar